Asbesthoudende mastiek

Asbesthoudende mastiek is vaak nog in vrij goede staat. Veelal is een ‘krokante’ buitenlaag te zien met een nog zachte laag in de diepte. De vezels zelf zijn moeilijk met het blote oog te onderscheiden. Tracimat vraagt dat bij opmaak van sloopopvolgingsplannen mastiek steeds bemonsterd wordt. Zowel mastiek tussen kozijn en raam als kozijn en gevel kan asbest bevatten. Ook uitzettingsvoegen in gevels of vloeren kunnen asbesthoudend zijn. In de praktijk komen we asbesthoudende mastiek regelmatig tegen tussen prefab betonpanelen van loodsen of kantoren.
Asbesthoudende mastiek

 

Asbesthoudende mastiek