Asbest algemeen

Asbest is een volledige natuurlijk product, en is de verzamelnaam voor verscheidene mineralen, welke een fijne vezelvormige structuur hebben. Deze fijne vezelstructuur vormt het grote gevaar voor de gezondheid van de mens (diepe indringing via de luchtwegen). Zolang de toepassing waarin asbest zit verwerkt, niet beschadigd raakt, is er echter weinig gevaar voor de gezondheid van de werknemer.

Op basis van het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006 (Belgisch Staatsblad van 2 februari 1994) moeten de asbesthoudende materialen opgedeeld worden in twee klassen: 

 • Hechtgebonden asbest
 • Losgebonden asbest

Hechtgebonden asbest

Enkele voorbeelden van veel voorkomende vormen van hechtgebonden asbest vindt u hieronder. Let wel, deze materialen zijn niet in alle gevallen asbesthoudend, en worden dus best aan verder onderzoek door een deskundige of labo onderworpen.

 • Ondoorzichtige golfplaten (bv oude Eternitplaten)
 • Vensterbanken
 • Leien daken/muurleien
 • Schouwen en afvoerpijpen
 • Rioolbuizen

Losgebonden asbest

Enkele voorbeelden van veel voorkomende vormen van losgebonden asbest vindt u hieronder. Let wel, deze materialen zijn niet in alle gevallen asbesthoudend, en worden dus best aan verder onderzoek door een deskundige of labo onderworpen.

 • Leidingisolatie
 • Zekeringen
 • Flenzen/dichtingen
 • Asbestkoorden van kachels
 • Vuurbestendige spuitisolatie van balken, muren,…